Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – nabídka akreditovaných kurzů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci realizováno následujícími akreditovanými kurzy pro pedagogické pracovníky:

  • Studium pro výchovné poradce: program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: studium je určeno učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol (absolvent získá kvalifikaci pro oba stupně), dále je doporučen pro absolventy VŠ, kteří se na tuto činnost připravují.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen pro pedagogické pracovníky ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
  • Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku: cílem kurzu je získat odbornou kvalifikaci pro výchovu a vzdělávání žáků základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřenou zejména na psychopedii a etopedii.
  • Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy. (Absolvent nemá kvalifikaci pro 2. stupeň ZŠ)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – přihlášení ke studiu

Ke studiu se můžete přihlásit elektronicky, nebo poštou na přiloženém formuláři:

Elektronická přihláška ke studiu (elektronicky se lze přihlásit pouze u výše uvedených kurzů)

Přihláška ke stažení  (pro výše uvedené kurzy)