Doplňující pedagogické studium a Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nabídka akreditovaných kurzů

Doplňující pedagogické studium a další vzdělávání pedagogických pracovníků je Centrem dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci realizováno v následujících akreditovaných kurzech:

  • Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ: studium je určeno absolventům vysokých škol bez pedagogické kvalifikace, kteří působí nebo mají zájem o působení na pozici učitele 2. stupně základní školy nebo učitele střední školy. Absolvent vzdělávacího programu získává kvalifikaci pro výkon učitelského povolání na 2. stupeni základní školy a střední škole.  
  • Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno absolventům středních škol bez pedagogické kvalifikace, kteří mají zájem působit na pozici učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy.
  • Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem pracovat na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
  • Studium pro výchovné poradce: program je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.