Doplňující pedagogické studium a Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Centrum dalšího vzdělávání TUL naleznete nově v budově G, v pravé části, ve 2. podlaží

Adresa: Univerzitní náměstí 1410/1 Liberec I-Staré město.

budova G

Doplňující pedagogické studium a další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno v následujících akreditovaných kurzech:

Studium pedagogiky pro učitele: studium je určeno absolventům středních škol bez pedagogické kvalifikace, kteří mají zájem působit na pozici učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy.

Studium pro výchovné poradce: program je určeno výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: program je určen absolventům středních škol, kteří mají zájem pracovat na pozici pedagogického pracovníka ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Studium v oblasti pedagogických věd – doplňující studium k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ: studium je určeno absolventům vysokých škol bez pedagogické kvalifikace, kteří působí nebo mají zájem o působení na pozici učitele 2. stupně základní školy nebo učitele střední školy. Absolvent vzdělávacího programu získává kvalifikaci pro výkon učitelského povolání na 2. stupeni základní školy a střední škole.  

Přihlášky níže.


Nabídka kurzů

Název kurzu Výuka od Kapacita / volná místa Přihláška do Cena
Studium pro výchovné poradce ZS 2023/2024 30 / 10 30.09.2023 28 800,00 Kč Přihláška
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel ZS 2023/2024 40 / 1 27.09.2023 23 200,00 Kč Registrace skončila