Informace

Výuka v programech Univerzity třetího věku: bližší informace o výuce v akademickém roce 2016/17 na stránkách U3V.

———————————————

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od akademického roku 2016/2017:

Bližší informace naleznete pod ikonou Profesní kurzy – DVPP
Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT- 27017/2015-1-778
Studium pro výchovné poradce
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku
Studium v oblasti. ped. věd – vychovatel dle vyjádření MŠMT jsou absolventi tohoto studia kvalifikovanými vychovateli a zároveň kvalifikovanými asistenty pedagoga.

Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT-32486/2016-2-991
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na specialni pedagogiku
Studium pedagogiky pro učitele

Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT- 16724/2014-1-611 
Rozšiřující studium učitelství MŠ
Kurz je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří potřebují nebo chtějí získat aprobaci učitele MŠ.

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ
Kurz je určen kvalifikovaným učitelům MŠ.

Přihlášky přijímáme:

do 15. 9. pro 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zdeelektronicky se ke studiu můžete přihlásit zde. Nezapomeňte k přihlášce připojit žádané dokumenty.

Užitečné odkazy

Technická univerzita v Liberci

 

Další vzdělávání na ostatních českých univerzitách