Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání nabízí následující možnosti studia:

  • Studium v programu Univerzity třetího věku: bližší informace o výuce v akademickém roce 2017/18 na stránkách U3V.
  • Akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: bližší informace o kurzech na stránkách DVPP
  • Kurzy pro zaměstnance a studenty TUL:
    • Vnitřní jazyková škola je určena zaměstnancům i studentům TU v Liberci
    • Kurz vysokoškolské pedagogiky určený akademickým pracovníkům TU v Liberci

———————————————

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od akademického roku 2017/2018:

Pozor! V akademickém roce 2017/18 otevíráme Studium pro výchovné poradce i Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku. Výuka v kurzech nebude zahájena dříve než koncem října 2017. Do té doby je možnost přihlášení do kurzů po telefonické dohodě s Mgr. Šárkou Doubravovou nebo Libuší Ryšánkovou.
Dále též otevíráme nový kurz Studium pedagogiky pro učitele, určený pro učitele odborných předmětů a praxe (mistry odborného výcviku). Výuka v tomto kurzu bude zahájena začátkem listopadu. Do té doby je možnost přihlášení do kurzu po telefonické dohodě s Ing. Marií Židů.

Centrum dalšího vzdělávánímá dlouholetou tradici v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy zaněřené na speciální pedagogiku pro učitele realizuje Centrum dalšího vzdělávání od roku 1993, kurzy zaměřené na doplnění pedagogické kvalifikace od roku 1994. Bližší informace o dále uvedených kurzech naleznete pod ikonou DVPP

Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT- 27017/2015-1-778

Studium pro výchovné poradce
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
Studium v oblasti. ped. věd – vychovatel – dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.

Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT-32486/2016-2-991

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na specialni pedagogiku
Studium pedagogiky pro učitele

Kurzy akreditované pod č.j.: MSMT- 16724/2014-1-611

Rozšiřující studium učitelství MŠ
Kurz je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří potřebují nebo chtějí získat aprobaci učitele MŠ.

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ
Kurz je určen kvalifikovaným učitelům MŠ.

Přihlášky přijímáme:

do 15. 9. pro 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zdeelektronicky se ke studiu můžete přihlásit zde. Nezapomeňte k přihlášce připojit žádané dokumenty.

Užitečné odkazy

 

Další vzdělávání na ostatních českých univerzitách