Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání nabízí následující možnosti studia:

  • Akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): bližší informace o kurzech na stránkách DVPP
  • Studium v programu Univerzity třetího věku: bližší informace o výuce v akademickém roce 2018/19 na stránkách U3V
  • Kurzy pro zaměstnance a studenty TUL: bližší informace o kurzech na stránkách Kurzy pro TUL
    • Vnitřní jazyková škola je určena zaměstnancům i studentům TU v Liberci
    • Kurz vysokoškolské pedagogiky určený akademickým pracovníkům TU v Liberci

AKTUALITY

Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL na vídeňské misi

Ve slavném Zlatém sále, v sídle OSN, v katedrále sv. Štěpána a na dalších místech Vídně zněl ve dnech 26.–29. července sborový zpěv. Mezinárodního festivalu World Peace Choral Vienna se zúčastnil také smíšený sbor Aurea Rosa z Univerzity třetího věku TUL.

Na festivalu se letos sešlo 45 sborů z Belgie, Bulharska, Kanady, Číny, Indonésie, Izraele, Rakouska, Německa, Tchaj-wanu a Česka.

Ve večerních hodinách zněly koncerty ve významných kostelech a koncertních síních Vídně. Sbor z naší univerzity spolu s dalšími šesti vystoupil v kostele sv. Salvatora v historickém centru města. Aurea Rosa zde představila program sestavený z děl české a světové hudební tradice a nad rámec rozezpívala celý kostel zařazením latinského kánonu Salvator mundi.

Druhý den festivalu patřil prezentaci festivalu v sídle OSN. Každý sbor představil krátký program pro zástupce diplomatů. Aurea Rosa uvedla skladby Bedřicha Smetany.

Odpoledne sbory navštívily vídeňské sociální instituce, kde uspořádaly koncert. Aurea Rosa navštívila CS Caritas Socialis, kde představila program Hlasy pro mír sestavený z děl české a světové hudební tradice.

Dopoledne třetího dne patřilo prostorám Augarten Palace, sídle Vídeňského chlapeckého sboru a Univerzity hudby a uměleckých děl ve Vídni.  Na workshopech vedených Geraldem Wirthem a jeho asistenty každý sbor pracoval na hlasových dovednostech, jedné vlastní sborové skladbě, připravovaly se skladby společné a došlo i na nácvik rakouské jódlovačky.

Odpoledne pak bylo přípravou na nedělní galakoncert ve Velkém Zlatém sále Vienna Musikverein, který je (společně se sálem Boston’s Symphony Hall v Bostonu a Concertgebouw v Amsterdamu) řazen mezi tři nejlepší koncertní prostory světa.

V neděli 29. července World Peace Choral Festival, největší hudební svátek letní Vídně, vyvrcholil slavnostními galakoncerty. Všech 45 sborů se rozdělilo do tří galakoncertů, sbor Aurea Rosa představil skladby Bedřicha Smetany a lidovou Mezi horami v úpravě pro tři hlasy. Dirigenti sborů obdrželi ocenění z rukou profesora Wirtha a galakoncert uzavřela společná píseň Coming together to sing, singing for a better future, jejíž název byl i mottem letošního fesitvalu.

„Je až neuvěřitelné, co sbor Aurea Rosa za jeden a půl roku působení na univerzitní půdě dokázal. Ráda bych také poděkovala vedení univerzity, zahraničnímu oddělení i vedení U3V za důvěru, s jakou nás na festival vyslaly. Velký díky patří také Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční podporu. Mohu říci, že jsme důstojně, radostně i profesionálně reprezentovali Technickou univerzitu v Liberci a naši krásnou Českou zemi,“ komentuje festivalové dění Jana Konvalinková, sbormistryně sboru Aurea Rosa.

Fotografie z akce naleznete v části U3V ve Fotogalerii.

Univerzita 3. věku

Komplexní nabídka kurzů na nový akademický rok 2018/2019 byla zájemcům rozeslána. Aktuální nabídku najdete zde.


Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Centrum dalšího vzdělávánímá dlouholetou tradici v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy zaněřené na speciální pedagogiku pro učitele realizuje Centrum dalšího vzdělávání od roku 1993, kurzy zaměřené na doplnění pedagogické kvalifikace od roku 1994. Bližší informace o dále uvedených kurzech naleznete pod ikonou DVPP. Studium pro výchovné poradce, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku a Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (Školní metodik prevence) se otvírají na základě počtu přijatých přihlášek. Výuka v kurzech je obvykle zahájena v měsíci říjnu. Do té doby je možnost přihlášení do kurzů po telefonické dohodě s Mgr. Šárkou Doubravovou nebo Libuší Ryšánkovou.

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od akademického roku 2018/2019

Studium pro výchovné poradce – kurz je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Školní metodik prevence – kurz je určen školním metodikům prevence na základních a středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na specialni pedagogiku – kurz je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách, ZŠ nebo SŠ a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické.
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
Studium v oblasti. ped. věd – vychovatel – dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
Studium pedagogiky pro učitele
Rozšiřující studium učitelství MŠ – kurz je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří potřebují nebo chtějí získat aprobaci učitele MŠ.
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ – kurz je určen kvalifikovaným učitelům MŠ.

Přihlášky přijímáme:

do 30. 6. pro 1. kolo přijímacího řízení a do 15. 9. pro 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zdeelektronicky se ke studiu můžete přihlásit zde. Nezapomeňte k přihlášce připojit žádané dokumenty.