Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání nabízí následující možnosti studia:

  • Akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): bližší informace o kurzech na stránkách DVPP
  • Studium v programu Univerzity třetího věku: bližší informace o výuce v akademickém roce 2019/20 na stránkách U3V
  • Kurzy pro zaměstnance a studenty TUL: bližší informace o kurzech na stránkách Kurzy pro TUL
    • Vnitřní jazyková škola je určena zaměstnancům i studentům TU v Liberci
    • Kurz vysokoškolské pedagogiky určený akademickým pracovníkům TU v Liberci
  • Intenzivní kurz jazykové a odborné přípravy pro studenty z rusky hovořících zemí: bližší informace na https://www.cdv.tul.cz/index.php/cestina-pro-cizince/Čeština pro cizince

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Centrum dalšího vzdělávánímá dlouholetou tradici v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy zaněřené na speciální pedagogiku pro učitele realizuje Centrum dalšího vzdělávání od roku 1993, kurzy zaměřené na doplnění pedagogické kvalifikace od roku 1994. Bližší informace o dále uvedených kurzech naleznete pod ikonou DVPP. Studium pro výchovné poradce, Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku a Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (Školní metodik prevence) se otvírají na základě počtu přijatých přihlášek. Výuka v kurzech je obvykle zahájena v měsíci říjnu. Do té doby je možnost přihlášení do kurzů po telefonické dohodě s Mgr. Šárkou Doubravovou nebo Ing. Marií Židů.

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků od akademického roku 2020/2021

Studium pro výchovné poradce – kurz je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují.
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku – kurz je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách, ZŠ nebo SŠ a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické.
Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
Studium v oblasti. ped. věd – vychovatel – dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga.
Studium pedagogiky pro učitele

Přihlášky ke studiu:

Ke studiu se můžete přihlásit elektronicky, nebo poštou na přiloženém formuláři:

Elektronická přihláška ke studiu (elektronicky se lze přihlásit pouze u výše uvedených kurzů)

Přihláška ke stažení  (pro výše uvedené kurzy)

Přihlášky přijímáme do 30. 6. pro 1. kolo přijímacího řízení a do 15. 9. pro 2. kolo přijímacího řízení.