Univerzita třetího věku

Vážení studující Univerzity třetího věku,

letní semestr bude v každém předmětu ukončen 14. blokem výuky (každý předmět individuálně), nezapomeňte si na poslední výuku pro udělení zápočtu vzít s sebou výkaz o studiu.

Připravujeme pro Vás již novou nabídku předmětů na příští akademický rok, kterou všem současným studujícím automaticky zašleme na začátku července 2018. Na přihlášení budete mít opět celé prázdniny. V září proběhne zápis a výuka v zimním semestru 2018/19 bude zahájena 1. 10. 2018.

Přejeme příjemné zakončení studia v letním semestru 2017/18.

Tým CDV TUL

cdv_logo

Podmínky pro přijetí na Univerzitu třetího věku jsou:

  • věk nad 50 let
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • vyplněná a odevzdaná přihláška a dotazník s nabídkou předmětů zaslaná na CDV do 31. 8.
  • přijímací poplatek uhrazen do 31. 8.
  • účast na zápise

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících se studiem U3V TU v Liberci kontaktujte:

Mgr. Jitka Pacltová (manažer U3V) 
tel.: 733 783 953, 485 352 608
e-mail: jitka.pacltova@tul.cz

Petra Palaščáková (sekretariát U3V)
tel.: 725 807 636, 485 352 604
e-mail: petra.palascakova@tul.cz
cdv_logo
CDV TUL získalo finanční podporu Evropské komise pro nový projekt Erasmus+