Mgr. Jitka Pacltová

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Funkce: manažer distančního vzdělávání Univerzity třetího věku
Dosažené vzdělání: Pedagogická fakulta Hradec Králové
Jazykové znalosti: němčina, angličtina
Odborné zaměření: Univerzita třetího věku
Konzultační hodiny: Po předchozí mailové nebo telefonické dohodě
Telefon: +420 485 352 608, +420 733 783 953
E-mail: jitka.pacltova@tul.cz
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání: německý jazyk na U3V
Studijní poradenství organizace studia: Univerzita třetího věku, Kurz aktuálních gramotností