Geologicko-přírodovědné exkurze

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Exkurze se zaměří na geologické fenomény v různých částech okolí Liberce, především na Ještědském hřbetu, v Jizerských horách, v pískovcových oblastech Českého ráje, v okolí Hamru na Jezeře a v Geoparku Ralsko.

Další informace

 • Garant: doc. RNDr. Kamil Zágoršek
 • Lektor: Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 7
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Kurz probíhá 1 za 14 dní venku

Struktura

Exkurze:

 1. týden: Zbytky po kvartérním zalednění, jak pevninském tak horském – geomorfologie bludné balvany a vsouvky
 2. týden: Třetihorní sedimentární pánve – sedimentologie, využití a ekologické problémy
 3. týden: Třetihorní vulkanizmus – vulkanologie, geneze některých sopek a jejich mineralogické a geologické zajímavosti
 4. týden: Druhohorní moře a život v něm – paleontologicko-sedimentologické zajímavosti České křídové pánve, především pískovcových měst a jiných výchozů
 5. týden: Prvohorní vulkanizmus – mineralogie a geologie melafyrů, porfyrů a polzenitů (ignimbritů)
 6. týden: Ještědské krystalinikum – metamorfované horniny a jejich zajímavosti, geomorfologie, saxonská tektonika, aktivita různých zlomových struktur, zrcadla a projevy tektoniky v geomorfologii
 7. týden: Jizerské hory – hlubinné vyvřeliny, mineralogie, geomorfologie, geneze a projevy zvětrávání.