Francouzský jazyk pro začátečníky

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 16:10-17:40, H41 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je získat jazykové a komunikační základy ve francouzštině. Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu « Français pour débutants ». Ten bude obsahovat slovní zásobu, gramatiku a jazykové aktivity potřebné pro komunikaci v nejběžnějších situacích, a také dostatek místa pro poznámky. V každé lekci sešitu bude také věnována jedna stránka výuce výslovnosti. Ilustrace a fotografie v sešitě umožní studentům porozumět bez  překladu. Výuka bude doplněna promítáním krátkých videí a dokumentů o běžném životě Francouzů. V závěrečném testu si studenti budou moci ověřit, co všechno už dokáží ve francouzštině sdělit.

Učební pomůcky a literatura

Každý student bude mít k dispozici pracovní sešit, který obdrží na 1. hodině.

Další informace

 • Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
 • Lektor: Ing. Marcela Meidingerová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 

 1. týden: Je me déplace et je m’oriente au centre-ville

                   Cestuji ve městě a orientuji se v jeho centru

 1. týden: Je me déplace et je m’oriente au centre-ville

                   Cestuji ve městě a orientuji se v jeho centru

 1. týden: Je parle de l’heure et de mes projets

                   Sděluji, kolik je hodin a mluvím o svých plánech

 1. týden: Je parle de l’heure et de mes projets

                   Sděluji, kolik je hodin a mluvím o svých plánech

 1. týden: Je suis invité à diner chez des amis, je mange au restaurant

                   Jsem pozvaný na večeři k přátelům, jím v restauraci

 1. týden: Je suis invité à diner chez des amis, je mange au restaurant

                   Jsem pozvaný na večeři k přátelům, jím v restauraci

 1. týden: Je fais des courses et des achats

                   Nakupuji potraviny a oblečení

 1. týden: Je fais des courses et des achats

                   Nakupuji potraviny a oblečení

 1. týden: Je voyage à l’étranger

                   Cestuji do zahraničí

 1. týden: Je voyage à l’étranger

                   Cestuji do zahraničí

 1. týden: Je raconte ce qui s’est passé

                   Vyprávím, co se stalo

 1. týden: Je raconte ce qui s’est passé

                   Vyprávím, co se stalo

 1. týden: Opakování
 2. týden: Závěrečný test