Anglický jazyk A1/6-7

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H53 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Učební pomůcky a literatura

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Opakování lekce 6 – čtení, poslech, mluvení
 2. týden: Lekce 7: A, slovosled v otázkách
 3. týden: Lekce 7: A, běžné slovesné fráze – volný čas
 4. týden: Lekce 7: A, čtení a poslech
 5. týden: Lekce 7: A, výslovnost a mluvení – váš víkend
 6. týden: Lekce 7: B, rozkazovací způsob
 7. týden: Lekce 7: B, předmětná zájmena
 8. týden: Lekce 7: B, filmy – slovní zásoba, poslech
 9. týden: Lekce 7: B, vyprávění - filmy
 10. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – vyjádření datumu
 11. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – telefonování
 12. týden: Lekce 7: Praktická angličtina – měsíce a řadové číslovky
 13. týden: Opakování Lekce 7
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 6-7, závěrečný test – zápočet.