(SZ) Ruský jazyk A1 - pokračující kurz z LS, Jandová, ÚT 10:40, H 44

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 03.10.2022 - 23.12.2022 | Úterý: 10:40-12:10, H 44 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Mgr. Halka Jandová
  • Lektor: Mgr. Halka Jandová
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, H 44

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

KURZ JE URČEN ZAMĚSTNANCŮM I STUDENTŮM TUL.