(SZ) Německý jazyk A1-A2, Tůmová, ČT 16:00, H 41

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 03.10.2022 - 23.12.2022 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v němčině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A1/A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Učební pomůcky a literatura

Informace o používání učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Mgr. Veronika Tůmová
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, H 41

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

KURZ JE URČEN PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE.