(SZ) Anglický jazyk B2-C2 konverzace - ON-LINE, Koutská, PÁ 8:30

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 03.10.2022 - 23.12.2022 | Pátek: 08:30-10:00, on-line Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovních B2–C2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a další rozvoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
  • Lektor: PhDr. Mgr. Iva Koutská, Ph.D
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, Kurz se koná online - účastníci kurzu budou včas informováni o využití platformy, pomocí které bude výuka realizována.

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN STUDENTŮM I ZAMĚSTNANCŮM TUL.