(Z) Anglický jazyk A2-B1, Havlíček, ST 8:00, C 222

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 16.12.2022 | Středa: 08:00-09:30, C 222 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2-B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Bc. Bronislav Havlíček
  • Lektor: Bc. Bronislav Havlíček
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, C 222

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM.