(Z) Anglický jazyk B1, Havlíček, ÚT 10:40, E 114

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 26.09.2022 - 16.12.2022 | Úterý: 10:40-12:10, E 114 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Učební pomůcky a literatura

Informace o učebních pomůckách a literatuře poskytne lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: Bc. Bronislav Havlíček
  • Lektor: Bc. Bronislav Havlíček
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, E 114

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM.