(SZ) Anglický jazyk A1 - ON-LINE, Černohub, ČT 18:00

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 03.10.2022 - 23.12.2022 Cena: 2 000,00 Kč (Snížená sazba 1 000,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Učební pomůcky a literatura

Informace ohledně učebních pomůcek a literatury dodá lektor před nebo na první lekci.

Další informace

  • Garant: David Černohub
  • Lektor: David Černohub
  • Počet lekcí: 12
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Místo konání: Liberec, Kurz se koná online - účastníci kurzu budou včas informováni o využití platformy, pomocí které bude výuka realizována.

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 lekcí po 90 minutách.

Poznámka

TENTO KURZ JE URČEN PRO STUDENTY I ZAMĚSTNANCE.