Rozvíjení komunikačních dovedností prostřednictvím divadla ZS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Čtvrtek: 16:10-19:10, Kanc. (*Kurz probíhá 1 x za 14 dní) Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 001,00 Kč) (Snížená sazba 1 800,00 Kč)

Charakteristika

Předmět na principech kolektivního divadla a improvizačních technik rozvíjí schopnosti soustředění, spolupráce, tvořivosti a vzájemné komunikace účastníků. Cílem kurzu je nastudování inscenace, následně prezentované publiku. Směřuje tedy k naplnění základního smyslu divadla - komunikaci s divákem.

Osvojení si základů divadelního "řemesla" v praktických cvičeních, rozvíjení mluvních a pohybových dovedností a v neposlední řadě kreativní účast na tvorbě textu, který je v tomto kurzu primární. Preferujeme divadelní formu scénického čtení, kde slovo hraje klíčovou roli, což ovšem nevylučuje práci s jinými divadelními prostředky.

Další informace

 • Garant: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Markéta Sýkorová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

1 a 2. semestr:

 • Tvorba autorských textů nebo výběr předlohy na dané téma
 • Práce s hlasem, přednes
 • improvizační techniky
 • Zdokonalování dílčích dovedností
 • Vhledy do historie
 • Zkoušky inscenace
 • Inspirativní návštěvy divadelních představení

Poznámka

Vícesemestrový kurz.

Historie kurzu:

V rámci kurzu Kapitoly z dějin divadla v praxi, který jsme zahájili v akademickém roce 2018/2019 vznikl Divadelní soubor Tetyvletu. Je to již vcelku ustálená sestava, která si ověřila, že je pro ni scénické čtení velmi schůdná divadelní forma.

V tomto akademickém roce naváží na rozpracované téma Cesta, které přes improvizační techniky, vlastní tvorbu nebo literaturu, která je oslovila, zpracují do výsledného divadelního tvaru, inscenovaného čtení.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce