Středověké iluminované rukopisy a renesanční knihtisk v Českých zemích

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Středa: 15:00-16:00, KVKLI Cena: 500,00 Kč (Zvýšená sazba 900,00 Kč) (Snížená sazba 350,00 Kč)

Charakteristika

První část přednášek seznámí posluchače se středověkými iluminovanými rukopisy, které se vztahují k území Českých zemí. Důraz bude kladen na širší souvislosti jejich vzniku i na jejich vnitřní obsah a ikonografickou výzdobu. Druhá část přednášek se zaměří na vývoj knižní produkce tiskařů a tiskáren od konce 15. až do začátku 17. století. Přednášky by měly posluchačům umožnit vytvořit si představu o vývoji knižní kultury v Českých zemích od dob sv. Václava až do vypuknutí stavovského povstání 1618 a o její provázanosti s vývojem tehdejší společnosti.

Další informace

 • Garant: Václav Kříček
 • Lektor: Václav Kříček
 • Rozsah předmětu: 6 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 6
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Struktura

Témata:

 1. týden: Rukopisy přemyslovské doby: Wolfenbüttelský rukopis, Kodex vyšehradský, Zábrdovický evangeliář, olomoucké skriptorium, Pasionál abatyše Kunhuty atd.
 2. týden: Rukopisy lucemburské doby: Gellhausenův kodex, Velislavova bible, Rukopisy Václava IV. Leskovecko-drážďanská bible atd.
 3. týden: Rukopisy husitské, poděbradské, jagellonské a habsburské doby: Jenský kodex, Padeřovská bible, Neuberský sborník, české rukopisné kancionály a graduály atd.
 4. týden: České prvotisky a jejich tiskaři: prvotiskaři v Plzni, Praze, Kutné Hoře a Vimperku a jejich tisky, prvotisky z Moravy a Slezska
 5. týden: Tiskaři 1. pol. 16. století, Tisky Severina, Netolického, Klaudyána atd.
 6. týden: Tiskaři české renesance a jejich tisky, Tiskaři Jiří Melantrich z Aventinu a Daniel Adam z Veleslavína, bratrská tiskárna v Ivančicích a Kralicích atd.

Během přednášek budou prezentovány dokumenty z majetku liberecké knihovny.