Raně středověké Čechy (10. - 12. století)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 12:30-14:00, B5 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru, bude veden čistě populární formou. Přesto účastníci kurzu budou pracovat se středověkými písemnými prameny v novodobém českém překladu.

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. 

Další informace

 • Garant: PhDr. Pavel Smrž
 • Lektor: PhDr. Pavel Smrž
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova B

Struktura

Témata:

 

 1. týden: Hlavní narativní (vyprávěcí) prameny k dějinám českých zemí v 10.- 12. století
 2. týden: Vstup Čechů na dějinnou scénu (Čechové ve franckých pramenech)
 3. týden: Kníže Václav – legenda a skutečnost (mládí, konflikt s říší, tragédie ve Staré Boleslavi)
 4. týden: Boleslav I. Ukrutný – první velký mocenský vzestup Přemyslovců
 5. týden: Krize českého státu na přelomu 10.- 11. století a její překonání
 6. týden: Břetislav I.– tažení do Hnězdna, moravské úděly a zavedení tak zvaného seniorátu
 7. týden: Vratislav II. jako první český král Vratislav I.
 8. týden: Počátky křesťanství v českých zemích, přežívající relikty pohanství
 9. týden: Mocenské spory mezi Přemyslovci na přelomu 11.-12. století
 10. týden: Vladislav II. jako druhý český král Vladislav I.
 11. týden: Raně středověká společnost: rolníci, řemeslníci, obchodníci, duchovenstvo, cizinci
 12. týden: Proměna zemské nobility: od knížecích družiníků ke středověké šlechtě
 13. týden: České země a jejich sousedé (říše, Polsko, Uhry) – vzájemně propojené nádoby
 14. týden: Konec 12. století – na cestě k dědičnému královskému titulu
 15.