Příběhy z dějin světa ZS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Středa: 14:00-15:30, on-line Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je seznámit účastníky s dějinnými událostmi, které ovlivnily vývoj státu a práva ve vybraných zemích. Program je sestaven chronologicky od nejstarších dějin do současnosti s tím, že po jeho dokončení by účastník měl mít základní přehled o dané problematice.

Další informace

 • Garant: JUDr. Eva Karhanová Horynová
 • Lektor: JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12
 • Forma vzdělávání: Distanční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Kurz proběhne on-line na platformě Google Meet

Struktura

Témata:

1. semestr

 1. týden: Dějiny starého Východu
 2. týden: Dějiny antického Říma
 3. týden: Stát a právo barbarů
 4. týden: Prezenční setkání – beseda nad probranými tématy (2 bloky)
 5. týden: Dějiny státu a práva Francie 1
 6. týden: Dějiny státu a práva Francie 2
 7. týden: Právní dějiny Německa 1
 8. týden: Právní dějiny Německa 2
 9. týden: Dějiny státu a práva Anglie 1
 10. týden: Prezenční setkání – beseda nad probranými tématy (2 bloky)