Německý jazyk A1/5-8

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H44 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.

Učební pomůcky a literatura

Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus)

Další informace

 • Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Michaela Bartošová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Organizační záležitosti. Stanovení základní literatury a ostatních studijních materiálů a potřeb. Konverzační fráze. Opakování gramatiky 1. - 4. lekce.
 2. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování gramatiky 1. - 4. lekce. Příprava slovní zásoby 5. lekce.
 3. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování tzv. silných sloves. Práce s texty. Procvičování slovní zásoby.
 4. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Rozkazovací způsob. Procvičování slovní zásoby.
 5. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Zápor kein. Poslechové cvičení.
 6. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Skloňování osobních zájmen. Práce s textem.
 7. týden: Výslovnost. Konverzační aktivity. Opakování probrané látky. Neurčité zájmeno man. Příprava slovní zásoby 6. lekce.
 8. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování slovní zásoby 6. lekce. Čtení s porozuměním. Poslechové cvičení.
 9. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami.
 10. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování slovní zásoby. Zvratná slovesa.
 11. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Souvětí souřadné. Slovní zásoba k tématu Vánoce.
 12. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Souvětí souřadné – procvičování. Práce s texty.
 13. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování probrané látky.
 14. týden: Test – zápočet. Příprava slovní zásoby 7. lekce.