Móda dneška a její určující faktory

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Předmět je součástí všeobecného vzdělání a poskytuje možnosti dalšího rozvoje většiny klíčových kompetencí.

Estetické vzdělání přispívá ke kultivaci posluchačů a podílí se na rozvoji jejich duševního života, pomáhá utvářet jejich morální profil a hodnotové cítění. Prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných témat učí porozumět vzniku a vývoji estetických vztahů od nižších k vyšším. Zároveň je cílem předmětu rozvinout potřebu zkoumání nekonečné rozmanitosti krásy v životě a naučit respektu a toleranci v rámci společenských vztahů. Předmětem je vnímání rozmanitosti krásy života. Estetická výchova pomáhá formovat člověka, aby dovedl prožít svůj život bohatě a plně v osobních prožitcích i ve své každodenní činnosti. Posluchači jsou vedeni k návyku nalézt v umělecké tvorbě oděvů zdroje a inspirace pro citový a estetický prožitek a pro vlastní tvůrčí činnost v různých oblastech života a chránit kulturní dědictví lidstva. Posluchači získávají a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů a předávají je vhodným způsobem s ohledem na uživatele.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou výkladu a řízené diskuse s použitím multimediálních metod.

Další informace

 • Garant: Ing. Renata Štorová, CSc.
 • Lektor: Ing. Bc Dagmar Renčínová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

Témata:

 1. týden: Odborná terminologie – jazyk módy.
 2. týden: Módnost v odívání – móda a média.
 3. týden: Požadavky na odívání.
 4. týden: Ikony módy.
 5. týden: Ikony módy.
 6. týden: Kultura odívání – styl, vkus, kýč.
 7. týden: Kultura odívání – styl, vkus, kýč.
 8. týden: Módní trendy.
 9. týden: Módní trendy.
 10. týden: Dress code + styling.
 11. týden: Styly v odívání.
 12. týden: Styly v odívání.
 13. týden: Styly v odívání.
 14. týden: Subkultury a jejich charakteristika.