Maturita z matiky pro seniory

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Středa: 12:30-14:00, H44 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Připomenutí znalostí středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro maturitní zkoušku.

Maturita z matematiky je každoročně vydávána medii za hlavní strašidlo jarního období. Absolventi budou schopni ukázat vnoučatům, že není důvod se maturity z matematiky bát.

Metody výuky:

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v tématech maturitní zkoušky z matematiky tak, jak je praktikována v ČR v posledních letech. Současně představí i vybrané úlohy z historie maturity v Českých zemích. Budou prezentovány i ukázky maturitních úloh z okolních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko). 

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost základů středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost. Budeme si o maturitních příkladech nejen povídat, ale budeme si je i počítat.

Další informace

 • Garant: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
 • Lektor: RNDr. Libor Bednařík
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

Témata:

 1. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, úprava výrazů, mocniny a odmocniny
 2. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, rovnice
 3. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, geometrie
 4. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, analytická geometrie
 5. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, plošné útvary
 6. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, tělesa
 7. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, procenta a úroky
 8. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, posloupnosti
 9. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, funkce
 10. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, kombinatorika, statistika
 11. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Německo
 12. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Rakousko
 13. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Polsko
 14. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Slovensko