E/Migrace v novověku a moderní době (české země od 16. století do roku 1945)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Čtvrtek: 12:30-14:00, H41 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Výklad se soustředí na vysvětlení forem migrace (emigrace, exil, imigrace, migrace) a historiografické pojetí tohoto fenoménu v novověku a moderní době (do 1945). Speciální část bude věnována nábožensky i politicky vynucené migraci z českých zemí od 16. do 18. století, část hospodářské emigraci 19. století a reemigraci potomků po r. 1918 a 1945. Výklad objasní příčiny i důsledky emigrace pro české země i pro hostitelské státy. Představí na jednotlivých příkladech šlechticů, měšťanů i vesničanů individuální i společné rysy exulantského (emigrantského) údělu, proměny vnitřní struktury těchto malých komunit v zahraničí a jejich postupné splývání v různých nábožensky a politicky orientovaných kulturách. Zaměří se také na světské příčiny migrace, tj. nenáboženské. Pozornost bude věnována též komunitám imigrantů do českých zemí (novokřtěncům). Zvláštní pozornost se soustředí na reemigraci potomků exulantů/emigrantů po ustanovení ČSR a po skončení 2. světové války.

Další informace

 • Garant: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
 • Lektor: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

Témata:

1 týden:    Pojetí migrace/emigrace v české historiografii 19. až 21. století (autoři/autorky a jejich výklady)

 1. týden: Typy a příčiny migrace. Terminologické vymezení (exil, e/migrace, vlast, domov, atp.)
 2. týden: Počátky raně novověké migrace: Politická a náboženská emigrace v 16. století (důsledky Šmalkaldské války, jednota bratrská)
 3. týden: Migrace do českých zemí (příklad: novokřtěnci v 16. století) a návraty
 4. týden: Ztráta domova: Náboženská a politická migrace v 17. století z českých zemí a důsledky pro české i evropské země pro české i evropské země
 5. týden: Odcizení: Pohled zevnitř – vnímání exulantů/emigrantů soudobým katolickým prostředím
 6. týden: Kdo je domácí? Příklady přijímání českých migrantů v Sasku (Pirna, Drážďany) tamním obyvatelstvem
 7. týden: Nalézání nové vlasti: Život exulantů/emigrantů v Horní Lužici v 18. století (Herrnhut) a v Polsku na přelomu 18./19. století (Zelów)
 8. týden: Proměny: Náboženská migrace v 18. století a hospodářská migrace z českých zemí v 19. věku
 9. týden: Sebepojetí exulantského údělu v tzv. ego-dokumentech (pramenech soukromé povahy)
 10. týden: Reemigrace do Československa po 1918
 11. týden: Reemigrace do Československa po 1945
 12. týden: Nové generace, nové mýty: Utváření obrazu vlastní minulosti exulantů v 19. až 21. století
 13. týden: Závěrečná diskuse