Francouzský jazyk A2-B1 (francouzsky přes kulturní historii a kinematografii)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H45 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Studenti budou mít k dispozici kopii pracovního sešitu. Seznámí se s kulturní historií Francie od prehistorie do dnešních dnů. Jednoduché jazykové aktivity bodou zaměřené na vývoj umění, vědy a techniky, a na sociální pokrok Francie. Studenti získají jazykové prostředky a celkový přehled o francouzské kultuře. Navštíví-li Francii, budou dobře vybaveni pro komunikaci a porozumění této země. Výuka bude doplněna fotografiemi a video-dokumenty.

Učební pomůcky a literatura

Každý student bude mít k dispozici pracovní sešit, který obdrží na 1. hodině.

Další informace

  • Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
  • Lektor: Ing. Marcela Meidingerová
  • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 14
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

Leçon 1 :   L’histoire de la France, points communs avec celle de la Tchéquie

Leçon 2 :   Les premiers temps - la préhistoire

Leçon 3 :   Au temps des gaulois

Leçon 4 :   L’époque médiévale

Leçon 5 :   La renaissance française

Leçon 6 :   Le grand siècle et le Roi-Soleil

Leçon 7 :   Le siècle des Lumières

Leçon 8 :   La Révolution française et Napoléon

Leçon 9 :   Le siècle des révolutions

Leçon 10:  La Belle époque

Leçon 11 : D’une guerre à l’autre

Leçon 12 : Les Trente Glorieuses

Leçon 13 : Vers le XXIe siècle

Leçon 14 : Quiz