Anglický jazyk B1-B2/7-8

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Pondělí: 14:20-15:50, H Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Učební pomůcky a literatura

New English File third edition (Student´s Book, Workbook). Doplňkové materiály: anglické časopisy: Bridge, Gate, Friendship, anglické hry (součást všech hodin), materiály na internetu, kopírované materiály z učebnic Gateway, Headway, Opportunities, Success.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Ing. Blanka Pokorná
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 28
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Zážitky z letní dovolené
 2. týden: Opakování – trpný rod
 3. týden: Opakování – způsobová slovesa: may, might, can´t, must
 4. týden: Opakování – nulová a první podmínková věta
 5. týden: NEF U 7B – Ideální domov – bydlení
 6. týden: U7B Bydlení – typy domů a bytů
 7. týden: U7B – gramatika: druhá podmínková věta
 8. týden: U7B – gramatika: druhá podmínková věta – procvičování
 9. týden: U7B Bydlení – koupě a pronájem nemovitosti
 10. týden: U7B Bydlení – problémy spojené s bydlením, služby
 11. týden: U7B Bydlení – ubytování na dovolené, služby, problémy
 12. týden: Vánoce – tradice u nás a v Anglii
 13. týden: U7B Bydlení – samostatně nebo soužití generací? Výhody a nevýhody.
 14. týden: Opakování – slovní zásoba, gramatika