Anglický jazyk A2/12, 1-3

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Úterý: 10:40-12:10, H41 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Učební pomůcky a literatura

New New English File – Elementary, 3rd edition, English File Pre-Intermediate, 3rd edition.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jana Kopecká
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 28
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Opakování English File Elementary, 3rd edition – 9B-11C
 2. týden: Lekce 12A – books and films, present perfect
 3. týden: Lekce 12A – books and films, present perfect
 4. týden: Lekce 12B – life experience, present perfect or past simple?
 5. týden: Lekce 12C – famous people, question formation
 6. týden: Opakování 12A-12C, Test
 7. týden: Úvod English File Pre-Intermediate, 3rd edition, Lekce 1A, introducing yourself, Word order in questions
 8. týden: Lekce 1B – describing people, present simple
 9. týden: Lekce 1C – clothes, present continuous
 10. týden: Practical English – hotel problems
 11. týden: Opakování 1A-1C
 12. týden: Test
 13. týden: Opakování, Speaking activities