Anglický jazyk A2/8-9

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Učební pomůcky a literatura

New English File Elementary – third edition (Student´s Book, Workbook).

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Martina Podhorná
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

1. semestr:

 1. týden: Opakování File 1 - 5
 2. týden: Opakování File 6
 3. týden: Opakování File 7
 4. týden: File 8A past simple: regular and irregular
 5. týden: File 8A past simple – pronunciation, questions, answers
 6. týden: File 8B there is / there are
 7. týden: File 8B some / any + plural nouns
 8. týden: File 8C there was / there were
 9. týden: File 8C prepositions: place and movement, silent letters
 10. týden: Extra practice of File 8A, 8B, 8C, practical English
 11. týden: Revise and Check 7 and 8
 12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 8
 13. týden: Písemný test
 14. týden: Oprava testu, zápočty, zakončení semestru