Cvičení pro absolventy genealogie ZS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2022/2023 | Středa: 10:40-12:10, HP4 Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)

Charakteristika

Kurz vznikl na základě požadavků absolventů kurzu „Genealogie v praxi“ jako navazující cvičení pro studenty U3V. Absolventi kurzu si zopakují základní znalosti práce na počítači především v návaznosti na zpracování běžných genealogických dat. Zaměří se na postupy pro vyhledání dat souvisejících s jejich vlastním rodem a jejich zpracováním do přehledných genealogických tabulek. Zopakují si postupy čtení matričních materiálů. Seznámí se s programy pro zpracování genealogických dat, především prací s volně dostupným programem Ancestry. Podstatná část výuky bude věnována možnostem práce na internetových stránkách oblastních archívů při studiu matrik a ostatních archivních materiálů. V rámci práce na internetu si uchazeči zpracují svůj rodokmen a seznámí s možnostmi jeho sdílení. Pomocí standardu genealogických dat GEDCOM, pro výměnu a sdílení dat mezi různými programy, si ověří jeho využití při přenosu dat mezi programy na svém počítači a na internetu.

 

Předmět je vyučován v počítačové učebně formou cvičení, souvisejících s badatelskými postupy při zpracování vlastního rodokmenu pomocí počítačových programů.

Další informace

 • Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lektor: doc. Ing. František Borůvka, CSc.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Opakování základů práce na počítači, práce se standardními počítačovými programy.
 2. týden: Použití standardních počítačových programů MS Office pro zpracování genealogických dat, šablony genealogických tabulek.
 3. týden: Využití tabulkového procesoru MS Excel pro tvorbu genealogické tabulky.
 4. týden: Digitalizované oblastní archivu, vyhledávání genealogických dat v digitalizovaných matrikách.
 5. týden: Pokračování vyhledání genealogických dat v digitalizovaných matrikách.
 6. týden: Čtení archivních materiálů.
 7. týden: Pokračování vyhledání genealogických dat v digitalizovaných matrikách.
 8. týden: Sestavení vlastního rodokmenu pomocí MS Office.
 9. týden: Práce s programy a aplikacemi na internetu.
 10. týden: Práce s programem Ancestry pro zpracování genealogických dat.
 11. týden: Zpracování vlastního rodokmenu na internetu.
 12. týden: Přenos dat, použití standardu GEDCOM.
 13. týden: Metody zpracování rodové kroniky. Poslední finální úpravy vlastního rodokmenu.
 14. týden: Závěr, dotazy, zápočty.

Poznámka

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce