RNDr. Eva Dvořáková

eva_dvorakova

Pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání na TU v Liberci
Funkce: ředitelka Centra dalšího vzdělávání
Dosažené vzdělání: MFF UK Praha
Jazykové znalosti: francouzština, angličtina, ruština
Odborné zaměření: teorie, praxe a řízení distančního vzdělávání a vzdělávání dospělých
Konzultační hodiny: Út a Čt, 9:00 – 16:00 po předchozí dohodě
Telefon: +420 485 352 605
E-mail: eva.dvorakova@tul.cz
Výuka v kurzech dalšího vzdělávání: úvod do teorie a praxe vzdělávání dospělých, metodika distančního vzdělávání, e-learning, úvod do práce s PC