Kurzy pro studenty a zaměstnance TUL

Vnitřní jazyková škola – nabídka kurzů pro studenty a zaměstnance TUL pro LS 2017/2018.

Výuka cizích jazyků v rámci Vnitřní jazykové školy TUL je organizována ve dvou skupinách:

 • První skupina – určeno jen pro zaměstnance a doktorandy
 • pouze anglický jazyk

Probíhá trvale v několika studijních skupinách a úrovních od A1 do C1-C2.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Marii Židů, marie.zidu@tul.cz. Přihlášky přijímáme průběžně dle zájmu.

Informace o studiu ke stažení zde.

 • Druhá skupina – určeno pro zaměstnance, doktorandy a studenty denního studia
 • nabídka těchto jazyků:
 1. anglický
 2. německý
 3. francouzský
 4. španělský
 5. italský
 6. ruský
 7. japonský

 Tato výuka je organizována vždy podle zájmu o daný jazyk a úroveň.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Šárku Doubravovou, sarka.doubravova@tul.cz

Aktuální nabídka na LS 2018 ke stažení zde.

Přihlášky do jazykových kurzů pro zaměstnance i studenty do letního semestru 2018 je možné posílat e‑mailem na sarka.doubravova@tul.cz do 2. 3. 2018. Platí i pro studující, kteří budou pokračovat z předchozího semestru!

 

Kurz vysokoškolské pedagogiky:

CDV přijímá přihlášky do Kurzu vysokoškolské pedagogiky, akreditovaný mezinárodní organizací IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik = mezinárodní organizace inženýrů – učitelů technických předmětů).
V případě zájmu kontaktujte Ing. Marii Židů, marie.zidu@tul.cz.
Výuka je v rozsahu čtyř semestrů a je zakončena obhajobou závěrečné práce a odbornou rozpravou.
Úspěšní absolventi získají Osvědčení o absolvování studia. Absolventi z technických oborů (s výjimkou ekonomických oborů) si po ukončení studia mohou zažádat o certifikát IGIP (mezinárodně uznávaný titul Ing-Paed IGIP inženýrů – učitelů technických předmětů).