Sakrální symbolika a svatí patroni Libereckého kraje (Česká Lípa)

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 14:00-16:15, Euroškola Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Kurz volně navazuje na zimní semestr akademického roku 2022/ 2023 (Novozákonní příběhy a současnost). Jednotlivé tematické celky jsou věnovány církevní symbolice a jejímu odrazu v sakrálních památkách a kultuře Libereckého kraje. Zaměřují se na výjimečné a ojedinělé architektonické symboly, na významná kultovní místa a patrocinia regionálních kostelů a kaplí. Svaté patrony a ochránce prezentují nejen lokálně, ale i v kontextu legend a církevních tradic.

Pro posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje jednotlivých tematických celků.

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru, bude veden čistě populární formou.

 

Učební pomůcky a literatura

BALTA, P., BROKL, J. ed.: Kniha o náboženstvích. Praha: Albatros, 1995. 259 s. Bible. Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost 2008. Bible 21. Nová Bible kralická. 1.vyd. Kroměříž: Nadační fond NBK 2009. CAMPBELL, J.: Proměny mýtu v čase: vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy. Praha: Portál 2000. FOUILLOUX, D. et al.: Slovník biblické kultury. Praha: EWA, 1992. FRANZEN, A., FRÖHLICH, R., SMÉKAL, B.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s. PIŤHA, P. Čechy a jejich svatí. 1.vyd. Praha: AVED 1992. SCHAUBER V. SCHINDLER H.M., Rok se svatými.1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1994. SOKOL, J.: Člověk a náboženství. Praha: Portál, 2004. 245 s. ŠIFTOVÁ, J.: Kořeny evropské kultury. Liberec: Podještědské gymnázium 2011. VONDRUŠKA V. Církevní rok a lidové obyčeje. 1.vyd. České Budějovice: DONA 1991.

Další informace

 • Garant: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Rozsah předmětu: 18 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 7
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Česká Lípa, Euroškola

Struktura

Témata:

 1. týden: Křesťanská symbolika a liturgie
 2. týden: Křesťanská symbolika Libereckého kraje
 3. týden: Sakrální architektura a Liberecký kraj
 4. týden: Čeští zemští svatí patroni I
 5. týden: Čeští zemští svatí patroni II
 6. týden: Svatí patroni Libereckého kraje – sv. Zdislava a ojedinělá patrocinia
 7. týden: Novozákonní světci a martyrové – ochránci Libereckého kraje