Strečink a posilování 50+

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 09:15-10:15, T6 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Komplexní cvičení, které Vás naučí lépe zacházet se svým tělem.

Učební pomůcky a literatura

Cvičení je bez i se sportovní obuví.

Další informace

  • Garant: Mgr. Helena Rjabcová
  • Lektor: Mgr. Eva Hložková
  • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
  • Počet lekcí: 14
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Místo konání: Liberec

Struktura

Cviky jsou zaměřeny na správné návyky držení těla ve všech běžných denních aktivitách, jako je stoj, chůze, sed. Zařadíme cviky preventivní, cviky na odstranění bolestí zad i svalové dysbalance. Ochablé svaly budeme posilovat, zkrácené svaly protahovat, s využitím různých pomůcek (bossu, overbally, elastická lana, činky, posilovací gumy). Cílem je sebepoznání a dosažení spokojenosti s vlastním držením těla.

Poznámka

  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce