Aurea Rosa, pěvecký sbor U3V TUL LS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 16:10-17:40, P300 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Účastníci kurzu se pomocí hlasových cvičení a rozezpívání budou rozvíjet ve svých hlasových možnostech, poznají skladby jednohlasé, dvouhlasé i tříhlasé, seznámí se s lidovou písní, hudbou renesanční, barokní, romantickou, ale i folkovou, se spirituály či gospely. Sborový repertoár jim umožní nahlédnout do širokého spektra hudebního umění. Seznámí se se základy hudební nauky. Cílem kurzu je představit a nastudovat vybraná hudební díla, od velmi jednoduchých po složitější, dle dispozic skupiny a tak se prostřednictvím aktivní tvořivé sborové práce seznámit s hudební literaturou v širokém spektru možností.

Předmět kombinuje praktickou práci sborového zpěvu s teoretickými vhledy ke studovaným skladbám či výkladem notového materiálu.

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. Brno: MU, 1995. KIML, J. Co máme vědět o hlasu. HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. Praha: SPN, 1962. VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. Praha: SPN, 1976. TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. PROKEŠ, Z. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec: TU v Liberci, 2009. NAVRÁTIL, M. Dějiny hudby. Nontenex, 1999.

Další informace

 • Garant: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.
 • Lektor: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 30 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 16
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, P

Struktura

Témata:

2. semestr

 1. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu a kánonu, stavba sborového repertoáru, lidová píseň, skladby starých mistrů, Dvořák, Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
 2. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, rozdělení do hlasů, nácvik jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, stavba sborového repertoáru, lidová píseň, skladby starých mistrů, Dvořák, Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
 3. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, rozdělení do hlasů, nácvik jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, stavba sborového repertoáru, lidová píseň, skladby starých mistrů, Dvořák, Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
 4. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik jednohlasu, kánonu, dvojhlasu, trojhlasu, lidová píseň, skladby starých mistrů, Dvořák, Smetana, světová sborová tvorba, folk ve sborové úpravě.
 5. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, příprava jarních a velikonočních skladeb.
 6. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, práce s výrazem, artikulací, náladou, příprava jarních a velikonočních skladeb.
 7. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, práce s výrazem, artikulací, náladou, příprava jarních a velikonočních skladeb.
 8. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, výběr repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
 9. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, výběr repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
 10. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
 11. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
 12. týden: Práce s hlasovou dispozicí, rozezpívání, nácvik a procvičování sborových skladeb, rozvoj společného vnímání a interpretace hudby, finalizace repertoáru k jarnímu, velikonočnímu koncertu.
 13. týden: Jarní, velikonoční koncert pro veřejnost.
 14. týden: Jarní, velikonoční koncert pro veřejnost.
 15. týden: Zpívání o lásce – sborový repertoár zaměřený na májový měsíc.
 16. týden: Zpívání o lásce – sborový repertoár zaměřený na májový měsíc.

 

Poznámka

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce