Geografie nejsou jenom mapy

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, P Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Kurz nabízí posluchačům seznámení s oborem geografie a snaží se přiblížit široký rozsah této vědní disciplíny prostřednictvím různých témat s geografickým aspektem populární formou.

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod. Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru.

Další vstupní podmínky

Maturita

Další informace

 • Garant: Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 12
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova P

Struktura

Témata:

 1. týden: Geografie nejsou jenom mapy (Mgr. Emil Drápela, Ph.D.)
 2. týden: Světové dějiny kartografie (Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.)
 3. týden: Dějiny kartografie našich zemí (Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.)
 4. týden: Přírodní ohrožení a rizika v kontextu klimatické změny ve světě (RNDr. Jan Kocum, Ph.D.)
 5. týden: Asie v 21. století (doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.)
 6. týden: Je množství oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře opravdu kritické? (doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.)
 7. týden: Evropa a Indie v komparativním studiu kultur (doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.)
 8. týden: Vodní stres ve světě a v Česku - možnosti řešení (RNDr. Jan Kocum, Ph.D.)
 9. týden: Nerovnoměrný rozvoj regionů ČR a hranice - kde nikdo nechce žít a proč? (Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.)
 10. týden: Prostorové souvislosti náboženství na Liberecku (RNDr. Artur Boháč, Ph.D.)
 11. týden: Současný stav evropské integrace (Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.)
 12. týden: Terorismus a jeho geografické aspekty (RNDr. Artur Boháč, Ph.D.)
 13. týden: Island jako příklad kladů i záporů současného turismu (Mgr. Emil Drápela, Ph.D.)
 14. týden: Geografický kvíz (kolektiv katedry geografie)