Fyzika známá i neznámá

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Pondělí: 16:10-17:40, C Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Kurz nabízí posluchačům seznámení se s některými fyzikálními jevy, které běžně potkávají v každodenním životě, aniž by znali jejich zákonitosti a uvědomovali si je. Posluchači se také seznámí s vlastnostmi různých „chytrých“ materiálů, které slouží modernímu člověku v nejrůznějších zařízeních.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek, na nichž budou předváděné jevy a zákonitosti vysvětlovány v historických souvislostech a také hojně demonstrovány pokusy.

Další informace

 • Garant: prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
 • Lektor: prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Atomy a molekuly, struktura látek, krystaly a jejich vlastnosti.
 2. týden: Jevy na povrchu a rozhraních.
 3. týden: Mechanické vlny v látkách, zvuk, ultrazvuk.
 4. týden: Tekutiny, tlak v kapalinách a plynech.
 5. týden: Skupenství látek a jejich změny.
 6. týden: Tvarová paměť.
 7. týden: Elektřina, elektrostatická indukce.
 8. týden: Piezoelektřina.
 9. týden: Pyroelektřina a feroelektřina.
 10. týden: Elektromagnetická indukce.
 11. týden: Magnetismus v látkách, permanentní magnety.
 12. týden: Elektromagnetické záření.
 13. týden: Světlo a jeho vlastnosti.
 14. týden: Zakončení, rozprava.