Cesty ke zdraví

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 16:00-17:30, FZS14 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

V průběhu kurzu budou posluchači seznámení s tématy souvisejícími se zdravím ve zralém věku, včetně zásad zdravého životního stylu a první pomoci.

 

Kurz je realizován formou přednášek, praktických cvičení a ukázek na výukových modelech.

Další informace

 • Garant: Mgr. Zuzana Paukertová
 • Lektor: Mgr. Zuzana Paukertová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

Témata:

 1. týden: Základní anatomie lidského těla (Mgr. Kateřina Prstková)
 2. týden: Výživa, zdravý životní styl (Mgr. Zuzana Paukertová)
 3. týden: Preventivní prohlídky (Mgr. Zuzana Paukertová)
 4. týden: Co je dobré vědět před návštěvou zdravotnického zařízení (Mgr. Zuzana Paukertová)
 5. týden: Aplikace léků, domácí lékárnička (Bc. et Bc. Lenka Horáková)
 6. týden: Urologie v praxi (Bc. et Bc. Lenka Horáková)
 7. týden: Měření základních fyziologických funkcí (lekce se studenty VS) (Mgr. Zuzana Paukertová)
 8. týden: Zdravotnická technika v medicíně (Ing. Tomáš Souček)
 9. týden: Kardiopulmonální resuscitace (Mgr. Veronika Chalupová)
 10. týden: Akutní stavy v interních oborech (Mgr. Veronika Chalupová)
 11. týden: Riziko úrazů (Mgr. Veronika Chalupová)
 12. týden: Přístrojová technika v přednemocniční neodkladné péči (Mgr. Veronika Chalupová)
 13. týden: Pohyb v každém věku (Mgr. Petra Brédová)
 14. týden: Zakončení kurzu, evaluace

Poznámka

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce