Práce s kancelářskými programy

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 12:30-14:00, HP4 Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)

Charakteristika

Cíl výuky:

Cílem kurzu je naučit se pracovat s nejpoužívanějšími programy pro práci s textem nebo daty v počítači: Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Budeme se učit psát a upravovat texty, vytvářet tabulky, grafy a prezentace. Vše od základu se zaměřením na začínající uživatele. Ukážeme si také alternativy k placeným produktům Microsoft, které jsou zdarma.

Metody výuky:

Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které se částečně skládají z výkladové části a ve větší části z praktické práce posluchačů. Kurz obsahuje 14 lekcí. Každá lekce trvá 1 blok. Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů.

Další informace

 • Garant: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H, učebna HP4.

Struktura

Témata:

 1. týden: Představení nejpoužívanějších kancelářských programů na trhu a jejich alternativy zdarma.
 2. týden: Problematika formátů souborů (.docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .odf. a další).
 3. týden: MS Word I – popis uživatelského prostředí, představení základních nástrojů a ukládání dokumentu.
 4. týden: MS Word II – formátování textu (velikost, vzhled, barva, nadpisy a jiné).
 5. týden: MS Word III – úpravy textu (označování, kontrola pravopisu).
 6. týden: MS Word IV – vkládání objektů do dokumentu (odrážky a číslování, obrázky, automatické obsahy, čísla stránek a další).
 7. týden: MS Word VI – export dokumentu do .pdf a tisk dokumentu.
 8. týden: MS Excel I – popis uživatelského prostředí a představení základních nástrojů.
 9. týden: MS Excel II – vysvětlení pojmů jako buňka, sloupec, řádek, rozsah, sešit, vzorec a jejich souvislosti.
 10. týden: MS Excel III – vytvoření tabulky s daty, použití základních vzorců.
 11. týden: MS Excel IV – formáty buněk a tvorba grafů.
 12. týden: MS PowerPoint I – popis uživatelského prostředí a představení základních nástrojů.
 13. týden: MS PowerPoint II – volba vizuálního tématu a tvorba prezentace.
 14. týden: MS PowerPoint III – vkládání objektů do prezentace a přidávání animací.