Symbolika libereckého regionu II. LS

Sylabus

Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, P200 Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na studium symboliky obcí Libereckého kraje. Navazuje na kurz Symbolika libereckého regionu. Vychází z analýzy komunálních grafických symbolů (obecních znaků) a z etymologie obecních jmen. V jednotlivých blocích prezentuje motivy užité v obecních znacích a názvech obcí vybraných ORP Libereckého kraje a odkazuje k jejich konkrétnímu základu vycházejícího z historie a reálií jednotlivých obcí. Analýza obecních znaků vyústí v postižení základních historických, církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských specifik Libereckého kraje.

Klíčovou část tvoří analýza grafických symbolů, primárně znaků obcí Libereckého kraje. V jednotlivých blocích budou prezentovány motivy užité v obecních znacích i jejich konkrétní základ vycházející z reálií jednotlivých obcí. Analýza bezmála 200 obecních znaků vyústí v postižení základních historických, církevních, hospodářských, krajinných, přírodních, kulturních a společenských specifik Libereckého kraje.

 

Učební pomůcky a literatura

Doporučená literatura: ANDĚL, R. a kol. (2007): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 173 s. ISBN 978-80-254-1123-0. ANDĚL, R.; KARPAŠ, R. a kol. (2002): Frýdlantsko - minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec: Nakladatelství 555, 241 stran. ISBN 80-86424-18-9 CONNELL M. (2008): Znaky a symboly. Praha: Reader´s Digest Výběr, 256 stran. ISBN 978-80-86880-96-9. CHOCHOLOUŠKOVÁ, H. (2001): Nové obecní a městské znaky okresu Liberec. Fontes Nissae = Prameny Nisy: regionální historický sborník. Liberec: Technická univerzita, 2, s. 167-181. ISSN 1213-5097. CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. In: Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 2–5. KARPAŠ, R. a kol. (1996): Kniha o Liberci. Liberec: Nakladatelství Dialog, 664 stran. KASÍK, S. (2002): Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990-2000. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. Ročník 11, s. 235-259. KASÍK, S. (2006) Nové symboly měst a obcí okresu Semily po roce 1990. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sborník, svazek 19, s. 161-190. KASÍK, S. (2010): Obecní znaky a jejich konstituování [online]. http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-obecni-znaky-a-jejich-konstituovani-122 [cit. 19. 4. 2014]. MACOUNOVÁ, M. ed. (2003): Průvodce kulturou Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 114 s. ISBN 80-239-2412-5. MICHALOVÁ, M. (2007): Města a obce Libereckého kraje. Liberec: Spacium, 231 s. ISBN 978-80-254-6346-8. MODRÝ, M., SÝKOROVÁ, J. (2004): Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 120 s. ISBN 80-239-2838-4. NEVRLÝ, M. (2003): Libereckým krajem. Liberec: Liberecký kraj, 2003, 223 s. ISBN 80-239-3869-X. PEŠTA, J. (2011): Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl V., Liberecký kraj - severní Čechy. Praha: Libri, 399 s. ISBN 978-80-7277-152-3. SYROVÁTKOVÁ, J. (2011): Cestovní ruch v Libereckém kraji. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 156 s. ISBN 978-80-7372-704-8. ŠEVČÍKOVÁ, V. ed (2013): Liberecký kraj: města a obce Libereckého kraje: tradice, historie, památky, turistika, současnost. Rožnov pod Radhoštěm: Proxima Bohemia, 134 s. ISBN 978-80-905393-1-0.6 ŠIFTA, M. (2008): Sedm divů Libereckého kraje. Ročníková práce. Liberec: Podještědské gymnázium, 33 stran + přílohy. Vedoucí práce Milan Váňa. ŠIFTA, M. (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: Příklad Libereckého kraje): Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 132 stran + přílohy. Vedoucí práce Pavel Chromý. VÁVRA, D. (2006): Libereckým krajem. Hrady a zámky. Liberec: Liberecký kraj, 2006. 159 s. ISBN 80-239-8030-0. VÁVRA, D. (2004): Libereckým krajem. Tvář architektury. Liberec: Liberecký kraj, 157 s. ISBN 80-239-4202-6. WIENER, E. (2013): Podivuhodná země Sudety. Liberec: Vega-L, 125 s. ISBN 978-80-87275-72-6.

Další informace

 • Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lektor: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova P

Struktura

Témata:

2. semestr

1 týden:    Symboly obcí ORP Turnov, 1. část

 1. týden: Symboly obcí ORP Turnov, 2. část
 2. týden: Symboly obcí ORP Turnov, 3. část
 3. týden: Symboly obcí ORP Turnov, 4. část
 4. týden: Sakrální symboly Libereckého kraje
 5. týden: Mluvící znamení, sepětí názvů obcí s historickým odkazem

Čtyři tematické exkurze do vybraných obcí ORP Česká Lípa, Nový Bor, Jilemnice, Semily a Turnov budou zaměřeny na konkrétní symboly lokality. Cílové obce budou zvoleny na základě výběru posluchačů.

Exkurze budou spojeny s komentovanou prohlídkou obce, s výkladem o její historii a návštěvou místních historických i přírodních památek. Doprava do místa konání bude individuální, den realizace vždy pátek nebo sobota (duben, květen).

 

Poznámka

Kurz je určen pro absolventy kurzu Symbolika libereckého regionu, realizovaného v akademickém roce 2021/ 2022.