Dějiny umění 6 LS

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)

Charakteristika

Úvod do evropských dějin umění.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v počátcích umělecké tvorby člověka. Cílem je postihnout a zformulovat základní tendence vývoje evropské kultury.

 

Kurz je vhodný pro posluchače, kteří již absolvovali předcházející 4 semestry. Může se do něj ale přihlásit každý zájemce.

 

 

Učební pomůcky a literatura

BLAŽÍČEK O. J., KROPÁČEK J.: Slovník pojmů z dějin umění. Praha: Odeon, 1985 Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938, IV/1., Praha: Academia, 1998 DVOŘÁČEK P.: Architektura českých zemí: Secese. Praha: Levné knihy KMa, 2005 GOGH Vincent van., Dopisy přátelům. Praha: Odeon, 1977 LYNTON N.: Umění 19. a 20. století. Praha: Artia, 1981 MRÁZ B.: Dějiny výtvarné kultury 3. Praha: Idea servis, 2003 MUCHA J.: Alfons Mucha. Praha: Mladá fronta, 1982 NICOSIA F.: Gauguin. Praha: Euromedia Group, 2009 Od Moneta po Pollocka. Bratislava: Tatran, 1973 PERRUCHOT H.: Život Toulouse-Lautreca. Praha: Obelisk, 1969 PIJOAN J.: Dějiny umění 8,9. Praha: Odeon, 1985 REWLAND J.: Georges Seurat. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1963 SEDLÁŘ J.: Paul Gauguin. Bratislava: Pallas, 1979 WITTLICH P.: Česká secese. Praha: Karolinum, 2020

Další informace

 • Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
 • Lektor: PaedDr. Zdena Hrdinová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec

Struktura

 1. týden: Impresionismus – úvod, Edouard Manet, Claude Monet
 2. týden: Impresionismus – Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro
 3. týden: Impresionismus – Berthe Morisotová, Edgar Degas
 4. týden: Postimpresionismus – úvod, divizionismus, symbolismus
 5. týden: Postimpresionismus – expresionismus, osobnost Paula Cézanna
 6. týden: Osobnost – Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau
 7. týden: Sochařství – Auguste Rodin
 8. týden: Secese – úvod, architektura
 9. týden: Secese – architektura v Čechách
 10. týden: Secese – sochařství
 11. týden: Secese – malířství
 12. týden: Secese – malířství v Čechách
 13. týden: Secese – užité umění /sbírky muzea v Liberci/
 14. týden: opakovací test

Poznámka

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce