Německý jazyk B1-B2/6-12

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H41 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Tento kurz předpokládá znalost základních gramatických jevů (předložky, préteritum perfektum, kondicionál, pasiv) a je určen zájemcům o konverzaci a rozšiřování slovní zásoby za podpory textů, poslechů a cvičení v učebnici.

Každá hodina se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

V minulém roce byla výuka ukončena 5. Lekcí, v tomto roce bude výuka navazovat a bude zahájena 6. Lekcí.

Učební pomůcky a literatura

Deutsch im Gespräch, druhé vydání (nakladatelství Ekopress).

Další informace

 • Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: 10. lekce – Konverzační okruh „Dienstleistungen“
 2. týden: 10. lekce – Konverzační okruh „Gespräche bei den Dienstleistungen“
 3. týden: 10. lekce – Konverzační okruh „Dienstleistungsberufe“. Příprava slovní zásoby 11. lekce
 4. týden: 11. lekce – Konverzační okruh „Hotel“
 5. týden: 11. lekce – Konverzační okruh „An der Hotelrezeption“
 6. týden: 11. lekce – procvičování výslovnosti, gramatiky (Infinitivkonstruktionen) a slovní zásoby. Příprava slovní zásoby 12. lekce
 7. týden: 12. lekce – Konverzační okruh „Gesunde Lebensweise“
 8. týden: 12. lekce – Konverzační okruh „Fettleibigkeit“
 9. týden: 12. lekce – procvičování výslovnosti, gramatiky (dass nebo damit) a slovní zásoby.
 10. týden: Deutsche Realien
 11. týden: rezerva
 12. týden: Zkouška formou písemného testu
 13. týden: Jazyková exkurze
 14. týden: Jazyková exkurze