Německý jazyk A1/5-8

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 14:20-15:50, H44 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.

Učební pomůcky a literatura

Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus)

Další informace

 • Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Michaela Bartošová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Komplexní opakování probraného učiva. Procvičování slovní zásoby 7. lekce.
 2. týden: Konverzační aktivita. Předložky se 4. pádem. Práce s textem k tématu ubytování v hotelu.
 3. týden: Opakování konverzačních frází k tématu ubytování. Vazba es gibt.
 4. týden: Konverzační fráze. Základní číslovky od 20 do milionu. Jídelní lístek.
 5. týden: Opakování gramatiky 7. lekce. Práce s textem k tématu Dresden.
 6. týden: Konverzační aktivity. Poslechová cvičení. Opakování gramatiky. Příprava slovní zásoby 8. lekce – téma oblečení.
 7. týden: Konverzační fráze. Procvičování slovní zásoby 8. lekce. Skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu.
 8. týden: Konverzační fráze. Procvičování skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu. Poslechové cvičení.
 9. týden: Konverzační fráze. Bezespojkové věty. Procvičování gramatiky skloňování přídavných jmen.
 10. týden: Konverzační aktivity. Doch v kladné odpovědi na zápornou otázku.
 11. týden: Konverzační fráze. Rozšiřování slovní zásoby z oblasti oblékání. Práce s texty.
 12. týden: Konverzační fráze. Opakování gramatiky. Poslechové cvičení. Video k německým reáliím.
 13. týden: Souhrnné opakování předchozí gramatiky. Příprava na test. Konverzace.
 14. týden: Test, udělení zkoušky. Konverzace – plány na léto.