Italský jazyk B1-B2/18-20

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H38 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí.

Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Učební pomůcky a literatura

Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +).

Další informace

 • Garant: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: L R 5, La storia. Passato remoto- seznámení
 2. týden: L R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto tvoření, použití
 3. týden: L R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století. Chi fondò Roma
 4. týden: L R 5, Caterina de´ Medici.  
 5. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy 
 6. týden: L 20, La vita d´oggi in Italia. Il tempo libero. Souslednost časová - konjunktivy
 7. týden: L 20, La Mafia.
 8. týden: L 20, Made in Italy.
 9. týden: L 20, La moda italiana. Gli stilisti famosi.
 10. týden: L 20, In giro per i negozi. Tázací zájmena a výrazy
 11. týden: L 20, Il mondo della musica classica italiana.
 12. týden: L 20, Due tenori fenomeno. Perché amo l´opera.
 13. týden: L 20, Il cinema italiano. Gli attori e i registi famosi.
 14. týden: Závěrečná zkouška