Anglický jazyk B2/konverzace s rodilým mluvčím

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 12:30-14:00, P003 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Učební pomůcky a literatura

Books: English vocabulary in use. Upper intermediate. McCarthy and O Dell. Cambridge.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Christopher Muffett
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova P

Struktura

2. semestr:

 1. týden: The advantages and disadvantages of being me.
 2. týden: The generation gap can never be bridged.
 3. týden: Those that can do, those that cannot teach.
 4. týden: Men are from Mars, women are from Venus.
 5. týden: James Bond.
 6. týden: Christmas adverts.
 7. týden: The advantages and disadvantages of the legalization of drugs.
 8. týden: When in Rome, do as the Romans do.
 9. týden: Disruptive students, how to cope.
 10. týden: Salesmanship, the language of persuasion.
 11. týden: Bad English.
 12. týden: Childhood memories.
 13. týden: Advantages and disadvantages of Immortality.
 14. týden: Marriage is an outdated institution.