Anglický jazyk B2/5-7

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Úterý: 08:50-10:20, H44 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové kompetence a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu B2.

Ve výuce jsou pravidelně používána videa a interaktivní cvičení ze stránek https://learnenglish.britishcouncil.org/  a jiné doplňkové materiály k daným tématům.

Učební pomůcky a literatura

OXENDEN C. LATHAM-KOENIG New EnglishFileUpper – Intermediate. OUP.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Úvod. Opakování – jazykové hry, konverzační situace, slovní zásoba.
 2. týden: 6A – Prezentace – poslech, příprava prezentace
 3. týden: 6B – Big lights, big city , práce s textem , diskuse, sl. z. města a velkoměsta
 4. týden: 6B – poslech – návštěva Londýna, práce s textem – info pro turisty
 5. týden: 6B – Getting around – v cizím městě – běžné fráze, gr.– Have something done
 6. týden: 6C – Eureka! – věda-poslech a diskuse, sl. z. – věda
 7. týden: 6C – kreativní myšlení – test, kvíz, gr.- kvantifikátory „all / every
 8. týden: 6C – Suffering for science , práce s textem sl.zásobou a výslovností, diskuse
 9. týden: 6 – hovorový jazyk – oblíbená města , interview, fráze, diskuse
 10. týden: 6 – psaní doporučení sportu/zábavy v místě, kde žiji pro cizince
 11. týden: Opakování modulu 6
 12. týden: Test 6, 7A – Things that really annoy us – práce s textem z časopisu
 13. týden: I wish you wouldn’t - vyjadřování nesouhlasu, sl. z.- příd. jm. s koncovkou -ed/-ing
 14. týden: Opakovací a konsolidační cvičení. Hodnocení kurzu