Anglický jazyk B2/1-2

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 14:20-15:50, H47 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Učební pomůcky a literatura

New New English File – Upper-Intermediate (Third edition) (SB+Worbook).

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Introductory lesson – revision Unit 1
 2. týden: Lekce 2: A, present perfect simple and continuous - contrast
 3. týden: Lekce 2: A, illnesses and injuries – new vocabulary
 4. týden: Lekce 2: A, speaking + quiz – The British Red Cross first aid quiz
 5. týden: Lekce 2: A, reading, more medical vocabulary
 6. týden: Lekce 2: B, using adjectives as nouns
 7. týden: Lekce 2: B, auxiliary verbs - grammar
 8. týden: Lekce 2: B, adjective order - rules
 9. týden: Lekce 2: B, clothes and fashion – new vocabulary
 10. týden: Lekce 2: B, clothes quiz, Best dressed list - speaking
 11. týden: Lekce 2: B, speaking – extreme look
 12. týden: Lekce 2: B, writing – a detailed description, selling clothes on eBay
 13. týden: Opakování Lekce 1+2
 14. týden: Závěrečný test – zápočet