Anglický jazyk B1-B2/7-8

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Pondělí: 14:20-15:50, H Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Učební pomůcky a literatura

New English File third edition (Student´s Book, Workbook). Doplňkové materiály: anglické časopisy: Bridge, Gate, Friendship, anglické hry (součást všech hodin), materiály na internetu, kopírované materiály z učebnic Gateway, Headway, Opportunities, Success.

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Ing. Blanka Pokorná
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 28
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Opakování – gramatika: systém časů, slovní zásoba: vánoce, dovolená, sporty
 2. týden: NEF U8A – Nakupování v obchodech i na internetu – výhody a nevýhody
 3. týden: U8A - Prodejní webové stránky, placení za zboží
 4. týden: U8A - Gramatika: nepřímá řeč
 5. týden: U8A - nepřímá řeč
 6. týden: U8A - nepřímá řeč: otázky
 7. týden: U8A - nepřímá řeč: otázky
 8. týden: U8A - nakupování, záruka
 9. týden: U8A - tvorba slov: podstatná jména ze sloves
 10. týden: U8A - nakupování : stížnosti, reklamace
 11. týden: U8A - služby, objednávání a placení
 12. týden: U8A – služby, stížnosti
 13. týden: Opakování lekce 7B a 8A - test
 14. týden: Závěrečné shrnutí – ústní zkouška