Anglický jazyk A2/9-10

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Čtvrtek: 14:20-15:50, H43 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2.

Učební pomůcky a literatura

New English File – Elementary Multipack B (SB+Worbook)

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr:

 1. týden: Opakování lekce 9
 2. týden: Lekce 10: A, superlativy – přídavná jména
 3. týden: Lekce 10: A, místa a budovy – slovní zásoba
 4. týden: Lekce 10: A, popis míst – užití superlativů
 5. týden: Lekce 10: B, vyjádření budoucnosti - plány
 6. týden: Lekce 10: B, prázdniny, dovolená – slovní zásoba
 7. týden: Lekce 10: B, psaní – email – rezervace ubytování
 8. týden: Lekce 10: C, vyjádření budoucnosti - předpovědi
 9. týden: Lekce 10: C, slovesné fráze – slovní zásoba
 10. týden: Lekce 10: C, čtení a poslech – předpověď budoucnosti
 11. týden: Lekce 10: C, mluvení – předpovědi, písnička – Fortune Teller
 12. týden: Opakování lekce 9
 13. týden: Opakování lekce 10
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 9-10, závěrečný test – zápočet.