Anglický jazyk A1/1-2 2. sk.

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: LS 2022/2023 | Středa: 12:30-14:00, E Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Učební pomůcky a literatura

New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)

Další informace

 • Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lektor: Mgr. Jana Kmochová
 • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
 • Počet lekcí: 14
 • Forma vzdělávání: Prezenční
 • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Místo konání: Liberec, Budova H

Struktura

2. semestr

 1. týden: Lekce 2A – slovesné fráze
 2. týden: Lekce 2A – nepravidelná množná čísla
 3. týden: Lekce 2A – přítomný čas prostý – věta kladná
 4. týden: Lekce 2B – slovesné fráze
 5. týden: Lekce 2B – přítomný čas prostý – otázka
 6. týden: Lekce 2B, přítomný čas prostý – věta záporná
 7. týden: Opakování Lekce 2A-B
 8. týden: Lekce 2C – zaměstnání, člen neurčitý
 9. týden: Lekce 2D – rodina
 10. týden: Lekce 2D – přivlastňovací -s
 11. týden: Lekce 2 – Praktická angličtina – “v hotelu“
 12. týden: Lekce 2 – Psaní – dopis / email
 13. týden: Opakování Lekce 2
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 1-2, závěrečný test