Nabídka kurzů pro U3V

Nabídka předmětů U3V pro zimní semestr 2018/2019

JAZYKY

 • Anglický jazyk A1/1-2 (Mgr. Dagmar Alinčová, pondělí 16:10 hod.)
 • Anglický jazyk A1/3-4 (Mgr. Kamila Jech Koldinská, úterý 14:20 hod.)
 • Anglický jazyk A2/3-4 (Mgr. Věra Bitljanová, čtvrtek 10:40 hod.)
 • Anglický jazyk A2/5-6 (Mgr. Lenka Dymokurská, úterý 14:20 hod.)
 • Anglický jazyk A2/7-8 (Mgr. Lenka Dymokurská, čtvrtek 14:20 hod.)
 • Anglický jazyk A2/7-12 (Mgr. Bohdana Příhodová, úterý 10:50 hod.)
 • Anglický jazyk B1/6-7 (Mgr. Kamila Jech Koldinská, čtvrtek od 12:30 nebo 10:40 hod.)
 • Anglický jazyk B1-B2/2-3 (Mgr. Kamila Jech Koldinská, čtvrtek 14:20 hod.)
 • Anglický jazyk B1 -B2/3-4 (Mgr. Kamila Jech Koldinská, středa 14:00 hod.)
 • Anglický jazyk B1-B2/4-5 (Mgr. Dagmar Alinčová, úterý 14:20 hod.)
 • Anglický jazyk B1-B2/6-7 (Ing. Věra Bitljanová, úterý 8:50 hod.)
 • Anglický jazyk B2/4-5 (Ing. Blanka Pokorná, pondělí 14:20 hod.)
 • Francouzský jazyk A1/8-16 (Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., úterý 12:30 hod.)
 • Italský jazyk A1/1-6 (Mgr. Zdenka Hořeňovská, pondělí 14:20 hod.)
 • Italský jazyk A2/7-12 (Mgr. Zdenka Hořeňovská, úterý 14:20 hod.)
 • Italský jazyk B1/17-20 (Mgr. Zdenka Hořeňovská, středa 14:20 hod.)
 • Japonština a japonská kultura (Mgr. Tereza Křížová, úterý 14:20 hod.)
 • Německý jazyk A1-A2/5-8 (Mgr. Jitka Pacltová, pondělí 12:30 hod.)
 • Německý jazyk A1-A2/5-8 (Mgr. Jitka Pacltová, pondělí 14:10 hod.)
 • Německý jazyk B1-B2/1-8 (Mgr. Jitka Pacltová, čtvrtek 14:20 hod.)
 • Německý jazyk B1-B2/konverzace (Mgr. Jitka Pacltová, úterý 14:20 hod.)
 • Ruský jazyk A1/1-8 (Mgr. Halka Jandová, čtvrtek 10:40 hod.)
 • Španělský jazyk A1/9-10, 1-2 (PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D., středa 16:10 hod.)

JEDNOSEMESTROVÉ KURZY

 • Astronomie populárně (úterý od 16:10 hod.)
 • Barvení a potiskování textilií – praktická cvičení (úterý 12:30 – 15:30 hod., 1 x za 14 dní )
 • Bylinky v prevenci… (pondělí 14:20-17:30 hod., 1 x za 14 dní)
 • Dějiny umění (úterý od 16:10 hod.)
 • Ekotoxikologie (pondělí od 14:20 hod.)
 • Genealogie v praxi – 1. skupina (úterý 8:30 hod.)
 • Grafika (středa od 16:00 hod.)
 • Kresba pro začátečníky (středa od 14:00 hod.)
 • Kresba s grafikou (pátek od 11:00 hod.)
 • Kultura „životního stylu“ současnosti (pondělí od 16:10 hod.)
 • Makrofotografie (středa od 9:00-12:00 hod., 7 x 2 bloky, 1 x za 14 dní)
 • Pohybové aktivity seniorů (úterý 11:00 hod.)
 • Sborový zpěv (čtvrtek 16:10 hod.) – došlo ke změně termínu oproti brožuře!!!
 • Vybrané kapitoly z přírodních věd (čtvrtek od 17:00 hod.)
 • Zdravotní TV začátečníci (pondělí 9:00 hod.)
 • Zdravotní TV (čtvrtek 9:30 hod.)
 • Zdravotní TV (čtvrtek 10:30 hod.)

VÍCESEMESTROVÉ KURZY

 • Informační a komunikační technologie pro začátečníky (úterý 15:30-17:00 hod.)
 • Informační a komunikační technologie pro pokročilé (úterý 17:15-18:45 hod.)
 • Kapitoly z dějin divadla v praxi (středa od 12:30 hod., 7 x 2 bloky, 1 x za 14 dní)
 • Keramická tvorba (středa od 15:30 hod., 3 x 45 minut)
 • Klíčové kapitoly z hudební historie (čtvrtek od 16:10 hod.)
 • Kulturní historie (středa od 16:10 hod.)
 • Lucemburkové a Jagellonci (úterý od 16:10 hod.)
 • Světová náboženství (úterý od 14:20 hod.)
 • Vybrané kapitoly z psychologie C. G. Junga (čtvrtek 18:00 hod.)
 • Záhady a hlavolamy (úterý od 10:40 hod.)

 

Noví zájemci !!! pošlou s vyplněnou nabídkou také:

 • vyplněnou přihlášku
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopii rozhodnutí o přiznání důchodu (studující mladší 65 let)
 • (kopii průkazu ZTP, kopii výměru invalidního důchodu)

 

Informační brožura ke stažení