Klub U3V

V rámci Klubu studujících a absolventů U3V (Klub U3V) mohou senioři, kteří v současnosti studují na U3V TUL nebo studovali v minulých letech, navštěvovat bezplatně mimořádné přednášky, dále se mohou za snížený poplatek účastnit exkurzí, výtvarného plenéru a dalších společenských akcí, o kterých budou informováni prostřednictvím emailu nebo na webových stránkách.