Erasmus + (česky)

Název projektu „ Ältere bauen mit Jüngeren Brücken für Europa“ 
(Mladší staví se seniory mosty pro Evropu)

Trvání: 36 měsíců (1.9.2014 – 30.8.2017)

Partneři: TU Chemnitz (Německo), Gefas Steiermark (Rakousko), TU Liberec (ČR), Zveza družstev Slovenije (Slovinsko)

Aktivity: 
1. Mezigenerační (např. stavění papírových mostů se školáky, spolupráce s dětskou univerzitou na TUL, zprávy svědků času) 
2. Interkulturní (např. spolupráce se zahraničními studenty na TUL – kmotrovství, průvodcovství, společné akce, návštěva studentů ve výuce U3V,…) 
3. Zdokonalování v cizím jazyce – němčina/angličtina (korespondence s partnery projektu, společná setkání, překlady, průvodcování zahraničních studentů,…) 
4. Zdokonalování v počítačových dovednostech (Skype, videokonference, používání společné webové stránky, PowerPoint,…)

V případě zájmu o projekt prosím kontaktujte koordinátorku: jitka.pacltova@tul.cz

Více informací (německy) naleznete na webových stránkách projektu www.bruecken-fuer-europa.eu